Polityka prywatności serwisu www.la-petit.pl

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.webd.pl., zwanego dalej serwisem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma: ANNA CZARNECKA GABINET KOSMETYCZNY LA PETIT, NIP: 5681605409, Regon 146175232 zwana dalej Administratorem.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez samego użytkownika,
b) poprzez logi systemowe (data i czas połączenia, adres IP i inne), które zapisywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych,
c) poprzez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych,
d) poprzez pliki Cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w odpowiednim formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego konta lub konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, kontaktu z Administratorem, wyświetlania w serwisie, dokonania analiz statystycznych itp.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.naszemedia.pl .Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.